Razer BlackWidow Chroma V2

300.00 

Compare

Description

Razer BlackWidow Chroma V2

ერთ-ერთი წამყვანი ბრენდის მექანიკური კლავიატურა, მწვანე სვიჩებით, RGB განათებით.
იმართება Razer Synapse პროგრამით.